Rijk voor rechter om asielopvang: ‘Effect maatregelen nog verre van zichtbaar’

Posted on

Het Rijk staat donderdag voor de rechter in Den Haag in een door Vluchtelingenwerk aangespannen kort geding. De organisatie noemt de asielopvang onmenselijk en wil dat er maatregelen worden genomen. Experts zeggen tegen NU.nl dat het kort geding zeker kans van slagen heeft.

VluchtelingenWerk wil dat de asielopvang voor 1 oktober voldoet aan de minimale eisen. Al bijna een jaar is de asielopvang in Nederland “onder de humanitaire grens”, zegt VluchtelingenWerk. Met het kort geding hoopt de organisatie een oplossing voor de opvangcrisis af te dwingen.

Het gaat vooral over de situatie in de crisisnoodopvang. Op die plekken worden nu maandenlang mensen opgevangen, terwijl ze eigenlijk voor korte tijd bedoeld zijn. Zo zag de inspectie deze zomer dat vluchtelingen op sommige locaties “al maandenlang in grote groepen bij elkaar leven, vrijwel zonder privacy en met voortdurende geluidsoverlast”.

“Van tijdelijkheid is geen sprake meer. Dit is het nieuwe normaal geworden, en dat is onacceptabel”, vindt VluchtelingenWerk. Tegelijkertijd is voor Oekraïense vluchtelingen wél op grote schaal opvang geregeld.

Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden, vindt dat VluchtelingenWerk de eisen zorgvuldig heeft geformuleerd. Die eisen zijn “wat je redelijkerwijs van een staat mag verwachten”. “We hebben duidelijk kunnen zien dat het niet lukt om een grote groep asielzoekers goede opvang te bieden.”

Het kort geding dat VluchtelingenWerk aanspant is wel een “complexe zaak”, zegt Rodrigues. Zo is de ongelijke behandeling ten opzichte van Oekraïners juridisch ingewikkeld. De rechter kan daardoor oordelen dat een kort geding hier niet geschikt voor is. Dan kan een ‘gewone’ rechtszaak worden gestart.

Wat is een kort geding?

  • Een kort geding is een kortdurend proces waarbij een snelle uitspraak van de rechter nodig is.

Bij het kort geding spelen twee “spannende vragen”, zegt Karen Geertsema, docent Migratierecht aan de Radboud Universiteit. De eerste vraag is of VluchtelingenWerk de juiste partij is om zo’n zaak aan te spannen.

Geertsema denkt van wel. VluchtelingenWerk treedt namelijk als belangenorganisatie op voor asielzoekers. Daarmee voldoet het aan de juridische eisen om een zaak aan te spannen.

Een tweede vraag is of het Rijk verplicht is het wettelijk vereiste resultaat te bereiken. Het staat vast dat de asielopvang nu niet aan de afgesproken normen voldoet, zegt Geertsema. Maar of de rechter deze zogenoemde resultaatverplichting gaat opleggen, is nu de vraag.

In de afgesproken normen staat dat de opvang “menswaardig” moet zijn. Maar wat menswaardig betekent, is niet heel duidelijk omschreven, zegt Geertsema. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel bedden er in één slaapruimte mogen staan, of hoe groot die slaapruimtes moeten zijn.

Nederland nam wel maatregelen om de asielopvang te verbeteren. Zo kondigde het kabinet op 26 augustus tijdelijke maatregelen aan die het overvolle Ter Apel moeten ontlasten. Een stap in de goede richting, zei VluchtelingenWerk eerder. Maar het is nog geen oplossing voor de mensen die in de crisisnoodopvang zitten.

“Het Rijk spant zich in om problemen te verhelpen”, zegt Geertsema. “Maar het resultaat is nog verre van zichtbaar.”

De migratierechtexperts vinden het beiden lastig om in te schatten wat het uiteindelijke oordeel van de rechter zal zijn. “Het is belangrijk om het doel van de rechtszaak te benadrukken”, concludeert Geertsema. “Dat we als land weer op een menswaardige manier asielzoekers gaan opvangen.”

De rechter doet uiterlijk op 6 oktober uitspraak.

De asielcrisis in Nederland uitgelegd

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services